page_banner

Odpadová rekultivácia ČOV

miesto:Mesto Wuhu, Čína

čas:2019

Kapacita liečby:16 100 m3/d

Typ ČOV:Decentralizované integrované FMBR zariadenia ČOV

Proces:Surová odpadová voda→ Predčistenie→ FMBR→ Odpad6

PStručný popis projektu:

Projekt prijal technológiu FMBR, myšlienku decentralizovanej liečby „Zbierajte, ošetrujte a opätovne používajte na mieste“.Celková kapacita projektu je 16 100 m3/d.V súčasnosti sú zriadené 3 ČOV.Vyčistená voda po úprave dopĺňa rieku na mieste, čím sa zmierňuje súčasný stav znečistenia rieky.