Company’s Vision

Vízia spoločnosti

Spoločnosť JDL sa venuje vývoju nových technológií a produktov, poskytuje svojim klientom najlepšie produkty a služby a chráni životné prostredie tým najúprimnejším srdcom.

vidieť viac

Technológia a použitie FMBR

Technológia FMBR je technológia čistenia odpadových vôd, ktorú nezávisle vyvinula spoločnosť JDL. FMBR je biologický proces čistenia odpadových vôd, pri ktorom sa súčasne odstraňuje uhlík, dusík a fosfor v jednom reaktore. Emisie účinne riešia „susedný efekt“. FMBR úspešne aktivoval režim decentralizovanej aplikácie a je široko používaný v komunálnych čističkách odpadových vôd, vidieckych decentralizovaných čističkách odpadových vôd, sanácii povodí atď.

vidieť viac

Novinky a vydanie projektu