page_banner

Pilotný projekt ČOV FMBR na letisku Plymouth v Massachusetts bol úspešne prijatý

Pilotný projekt čistiarne odpadových vôd FMBR na letisku Plymouth v Massachusetts nedávno úspešne dokončil kolaudáciu a bol zaradený do úspešných prípadov Massachusetts Clean Energy Center.

V marci 2018 Massachusetts Clean Energy Center (MassCEC) verejne vyžiadalo špičkové technológie na čistenie odpadových vôd od sveta s nádejou, že v budúcnosti zmení štruktúru procesov čistenia odpadových vôd. V marci 2019 bola ako pilotný projekt vybraná technológia JDL FMBR. Od úspešného fungovania projektu jeden a pol roka nielenže bolo zariadenie prevádzkované stabilne, ale aj ukazovatele odtoku sú lepšie ako normy pre vypúšťanie a úspora energie tiež prekročila očakávaný cieľ, ktorý bol vysoko ocenený majiteľom: „Zariadenie FMBR má krátku dobu inštalácie a uvedenia do prevádzky, ktorá môže v prostredí s nízkou teplotou vody za krátky čas dosiahnuť štandard. V porovnaní s pôvodným procesom SBR má FMBR menšiu stopu a nižšiu spotrebu energie. Odpadová voda BOD sa nezistí. Dusičnany a fosfor sú zvyčajne pod 1 mg / l, čo je obrovská výhoda. “

Konkrétny obsah príslušného projektu nájdete na oficiálnych webových stránkach: https: //www.masscec.com/water-innovation


Čas zverejnenia: 15. apríla - 2021