page_banner

Pilotný projekt ČOV FMBR na letisku Plymouth v Massachusetts úspešne dokončil akceptáciu

Nedávno úspešne ukončil akceptáciu pilotný projekt čističky odpadových vôd FMBR na letisku Plymouth v Massachusetts a zaradil sa medzi úspešné prípady Massachusetts Clean Energy Center.

V marci 2018 Massachusetts Clean Energy Center (MassCEC) verejne požiadalo svet o najmodernejšie technológie na čistenie odpadových vôd v nádeji, že v budúcnosti zmení model procesov čistenia odpadových vôd.V marci 2019 bola technológia JDL FMBR vybraná ako pilotný projekt.Od úspešnej prevádzky projektu jeden a pol roka nielenže zariadenie funguje stabilne, ukazovatele odpadových vôd sú horšie ako normy vypúšťania a úspora spotreby energie tiež prekročila očakávaný cieľ, ktorý bol vysoko hodnotený majiteľ: „Zariadenia FMBR majú krátku dobu inštalácie a uvedenia do prevádzky, ktorá môže v krátkom čase dosiahnuť štandard v prostredí s nízkou teplotou vody.V porovnaní s pôvodným procesom SBR má FMBR menšiu stopu a nižšiu spotrebu energie.BSK v odpadovej vode sa nezistil.Dusičnany a fosfor sú zvyčajne pod 1 mg/l, čo je obrovská výhoda.“

Konkrétny obsah príslušného projektu nájdete na oficiálnej webovej stránke: https://www.masscec.com/water-innovation


Čas odoslania: 15. apríla 2021